In 2011 ben ik begonnen met de zelfbouw van het eerste deel van Monte Vecchio, met als voorbeeld  een burcht in het dorp Castellarano.

 

Met verpakkingsschuim, foamplaat, Vinylzeil, BBQ-lucifers en karton is het galerij-gebouw en de eerste poort opgezet.

Het geheel wordt gestuct met een mengsel van muurvuller en latex op kleur. Na droging wordt alles geschuurd met schuurlinnen.

Daarna wordt met dezelfde bouwmaterialen de achthoekige toren, het vervolg van de stadsmuur en een opslaggebouw gemaakt.

Vervolgens is de tweede poort gemaakt, met ditmaal als basismateriaal 3mm. dik grijs karton.

Ook de derde poort is met 3mm. dik grijs karton gebouwd, echter ditmaal bekleed met DAS-klei. De poort is aan de achterzijde voorzien van een spiegeltje, opdat de illusie ontstaat dat het verder gaat na de poort.

Om de eerste met de derde toren met elkaar te verbinden en een aansluiting te verkrijgen tot aan de achterzijde is een passend gebouw gemaakt met een portiek. Het verloop van de weg is bepaald en alle verlichting van de gebouwen en de parklantaarn wordt in geultjes door de onderplaat geleid naar een centraal voedingspunt. Medio 2012 is de bestrating er overheen gemaakt met DAS-klei waarin gestempeld wordt.

Eenmaal geschilderd en voorzien van details en de verlichting aangesloten.

Om de burcht ‘rond’ te krijgen is nog een muur benodigd tussen poort twee en drie. Om deze wat op te fleuren is er een bloeiende boom bijgeplaatst. Poort drie heeft een beeltenis van Padre Pio ter versiering gekregen.

Dan is in 2013 de buitenzijde van de burcht aan de beurt: een steunmuur van dik grijs karton voorzien van leisteentjes en wegdek wederom van gestempeld DAS-klei.

Als laatste de aansluiting van de weg met poort twee, waarmee het uitzichtpunt wordt gemaakt. Hier zullen nog twee loofbomen worden geplaatst.